Mobilt trafikklys

Mobilt trafikklyssystem laget for bruk ved veiarbeid.