Leiebetingelser

Leietid

Leietiden beregnes pr. påbegynt dag, uke eller som angitt under hvert enkelt leieobjekt. Weekendleie er fra fredag 16.00 til Søndag 18.00.

Utlevering – tilbakelevering

MYRVIK maskinutleie AS utleverer utstyret i rengjort og forskriftsmessig stand klart til bruk. Leietaker tilbakeleverer utstyret i samme stand. Leietaker er ansvarlig for tap eller skade som påføres utstyret under leieperioden.

Leietakers ansvar

Leietaker er ansvarlig for å gjøre seg selv og andre brukere kjent med brukerveiledning, gjeldende regler og instrukser gitt fra MYRVIK maskinutleie AS.

Leietaker er ansvarlig for å ha de nødvendige sertifikater og godkjenninger som kreves for å bruke det leide utstyret. Utstyret skal sjekkes for olje, vann og batterisyrenivå ved oppstart hver dag. Leietaker er også ansvarlig for at oppstilling av lifter er gjort i henhold til gjeldende regler, brukerveiledning og instrukser fra MYRVIK maskinutleie AS, samt at grunnforhold der liften skal oppstilles er stabile og tåler vekten av liften. Om nødvendig bør det benyttes plater under støttebena, som er beregnet for slik bruk. Utstyret må kun brukes til de oppgaver og innenfor de rammer det er beregnet for. Utstyrets kapasitet må ikke overskrides. Ved alle skader/driftstans må MYRVIK maskinutleie AS umiddelbart varsles. Utgifter til drivstoff dekkes av leietaker. Reparasjon som følge av urent drivstoff, dekkes av leietager. Utstyret må kun brukes av kyndig personell over 18 år. Fremleie eller utlån til andre er ikke tillatt. Dersom utstyret brukes i omeråder der det males eller sandblåses skal MYRVIK maskinutleie AS informeres om dette.

Utleiers ansvar

MYRVIK maskinutleie AS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt, vedlikeholdt og godkjent i henhold til gjeldende regelverk. MYRVIK maskinutleie AS bekoster reparasjoner på utleid utstyr ved driftstans som følge av normal slitasje på utstyret. Reparasjoner eller utskiftinger på leieobjektet må ikke gjøres uten samtykke og godkjennelse fra MYRVIK maskinutleie AS.

Driftsgaranti

MYRVIK maskinutleie AS gir ikke driftsgaranti på leieobjekter og er derfor ikke økonomisk ansvarlig ved driftstans overfor leietager.

Sikring av maskiner

Når utstyr/maskiner forlates etter end økt/dag skal de sikres mot tyveri. Utstyr/ maskiner skal være låst og nøkkel oppbevares på sikkert sted.

Forsikring

Utstyr/maskiner er forsikret av MYRVIK maskinutleie AS. Forsikringen tillegges leieprisen med 5%. Forsikringen dekker brann,tyveri, kaskoskade og ansvar. Egenandel kr 10.000,- dekkes av leietaker ved skader over dette beløpet. Er skaden under egenandelens beløp, dekkes dette i sin helhet av leietaker. Leietaker er ansvarlig for eventuelle ting, person og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre 3. mann.

FØLGENDE UNNTAK GJØRES GJELDENDE FOR FORSIKRING: Skade forvoldt ved grov uaksomhet-Skade som skyldes bruk i strid med utleiers forskrifter-Skade som skyldes manglende ettersyn og etterfylling av olje, vann, frostveske etc.

MYRVIK maskinutleie AS
7800 Namsos
Tlf: 911 56 556
E-post: post@myrvik.no